23 Φεβρουαρίου 2011

To the patron of lost causes...


We ask that life be kind


e il desiderio che


and watch us from above


ognuno trovi amor


We hope each soul will find


intorno e dentro se


another soul to love

Δεν υπάρχουν σχόλια: